• Szeretettel várjuk a Trinitum rendezvény- és oktatótermeiben Buda központjában!

 • telefon: +36 20 950 5659

  email: info@trinitum.hu

 • Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

  Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

  Az alábbi weboldalak böngészésének és a szolgáltatások igénybevételének az a feltétele, hogy a felhasználó elfogadja az Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat-ban foglaltakat, a személyes adatok, a személyazonosító adatok és a személyazonosításra nem alkalmas adatok kezelésére vonatkozóan.

  Weboldal: trinitum.hu
  1. Szolgáltató (továbbiakban: Adatkezelő) és üzemeltető adatai:
  Név: SainteSophie Kft
  Email: info@trinitum.hu
  Telefon: +36 70 773 0037
  Weboldalak: trinitum.hu (Továbbiakban: weboldal)
  Székhely: 1015 Budapest, Hattyú utca 14.
  Adószám: 25841299-2-41
  1. További adatkezelők adatai:
  Tárhelyszolgáltató
  Név: COREX INDUSTRY Kft
  Székhely: 3271 Visonta, Sport utca 38.
  Adószám: 14499032-2-10
  Weboldal: https://www.corex.bg/
  Számlázás
  Név: KBOSS.hu Kft
  Székhely: 2000 Szentendre. Táltos u. 22/b
  Adószám: 13421739-2-41
  Weboldal: https://www.szamlazz.hu/

  A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Hírlevél
  Név: SalesAutopilot Kft
  Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33
  Adószám: 25743500-2-41
  Weboldal: https://www.salesautopilot.hu/

   

  Személyes adat: Az adatkezelés célja:
  Név Az azonosításhoz szükséges
  Email cím Hírlevélküldés, ajánlatküldés
  1. Az adatkezelés jogalapja:

  Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

  Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) biztosítja a jogi alapot

  • a hírlevelet kérő Felhasználók, továbbá
  • azon szerződött partnerek esetében, akik a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy jogszabály alapján kötelezően szolgáltatott adatokon túl további adatokat is közölnek a számlában,
  • valamint a Felhasználó hozzájárulását igénylő statisztikai célokat szolgáló sütik esetében.

  A szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) biztosítja a jogi alapot:

  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, tehát a Szolgáltató valamennyi a honalapon az ÁSZF alapján igénybe vehető szolgáltatásához (lásd. szolgáltatás csomagok és egyedi megoldások).

  1. Az adatkezelés időtartama:

  Az Ön kérésére történő törlésig. A hírlevelek végén található link segítségével bármikor leíratkozhat.

  1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  6./1. A tájékoztatás kéréshez való jog

  Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

  – milyen személyes adatait,

  – milyen jogalapon,

  – milyen adatkezelési cél miatt,

  – milyen forrásból,

  – mennyi ideig kezeli,

  – az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

  biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

  Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre

  küldött levélben teljesíti.

  6./2. A helyesbítéshez való jog

  Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő

  módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

  6./.3. A törléshez való jog

  Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, vagy a hírlevelek végén elhelyezett leíratkozás link segítségével kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

  6./.4. A zároláshoz való jog

  Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes

  adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok

  szükségessé teszi az adatok tárolását.

  6./.5. A tiltakozáshoz való jog

  Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés

  ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy

  tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

  Bírósági eljárás kezdeményezése

  Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön

  választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  1. Cookie szabályzat

  Cookie-k elhelyezése
  Az anonim Felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.

  Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a Weboldalak bizonyos funkcióit nem vagy nem olyan formában éri majd el a Felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

  1. Titoktartás

  Az Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli és azokat az Ön írásbeli engedélye nélkül harmadik személy részére nem adja át.

  1. Jogi háttér
  2. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
  3. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
  4. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
  5. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezete.
  6. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
  7. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
  8. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
  9. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (Infotv.)