• Szeretettel várjuk a Trinitum rendezvény- és oktatótermeiben Buda központjában!

 • telefon: +36 20 950 5659

  email: info@trinitum.hu

 • TRINITUM - 2019 programok

 • Krisztus, Michael és a német népszellem

 • Krisztus, Michael és
  a német népszellem

  Korcsog Balázs előadása

  2019. szeptember 20. péntek 18.30 

  „A német szellemben nyugszik Európa Énje.” (Rudolf Steiner)

  Az előadásban Szergej O. Prokofjev egyik kulcsfontosságú és szellemi hagyatékszerű írását fogjuk ismertetni, melyben a szerző Rudolf Steiner kijelentései alapján világítja meg és próbálja tisztázni azt a kérdést, amely mindmáig a német antropozófiai élet egyik legvitatottabb problémája: hogy KI A NÉMET NÉPSZELLEM, és milyen kapcsolatban Krisztussal és a jelenlegi korszellemmel, Michaellel? – Karl Heyer annak idején megjelentetett erről egy rövid írást, melyben egész más választ adott a kérdésre, mint itt Szergej O. Prokofjev, aki ebben az írásában Rudolf Steiner első világháború alatt tartott előadásait hívja segítségül e rejtély megoldására.

  Ennek a kérdésnek napjaink németországi történéseinek fényében is nagy jelentősége van, Németország és egész Közép-Európa jövője szempontjából: hogy be tudja-e tölteni azt a feladatot, melyet be kell töltenie az emberiség fejlődésében.

  KRISZTUS, MICHAEL ÉS A NÉMET NÉPSZELLEM
  Korcsog Balázs előadása
  Időpont: 2019. szeptember 20. péntek 18.30
  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes jegy: 1500 Ft
  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Csontváry géniusza

 • A legnagyobb magyar „igazságkereső” festő,
  Csontváry halálának 100.évfordulójára megjelenik

  Korcsog Balázs
  Csontváry géniusza
  Az éteriség festője
  című könyve 

  A tartalomból:

  Csontváry sorsfeladata. A festő elhívatása mint michaeli prófécia
  Mi az a napút?
  Az „élő perspektíva”. Csontváry, az éteriség festője
  Csontváry, a görög
  Csontváry és a teozófia
  Csontváry, a Golgotai. A festő nevének dimenziói
  A Golgota mint a „Csontvár” misztériuma

   

  Könyvbemutató előadások:

  Csontváry géniusza – 1. rész: A festő elhívatása mint michaeli prófécia
  2019. május 31. péntek 18.30

  Csontváry géniusza – 2. rész: Az éteriség festője
  2019. június 21. péntek 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 • Európa a szakadék szélén A migrációs válság okkult háttere

 •  

  „Világos terv szerint zajlik Európa mint sokszínű kulturális-vallási egység eltüntetése. A jelenlegi migrációs válság azzal fenyeget, hogy rövid úton véget vet ennek a már amúgy is nagymértékben szétrombolt egységnek. Semmi sem iktatja ki olyan erősen Németországot mint politikai és szellemi tényezőt, mint ez a mesterségesen szított migrációs válság.” (Thomas Meyer)
  Korcsog Balázs összefoglalója a témában megjelent antropozófiai irodalomból
  Időpont: 2019. április 19. péntek 18.30
  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

   

 • Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft
  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Budapest okkult történelme

 • Image

   

  „Egy Krisztusért, illetve Krisztus ellen folytatott küzdelem játszódott le itt…”

  (Magyarország „misztériumhelyei”, 2. rész) 

  Korcsog Balázs előadása

  Időpont: 2019. március 29. péntek 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

   

  Budapest, a „bűnös város”?

   

  Az előadás első részében azt vizsgáltuk, mire utalt Göllner Mária, amikor azt mondta: „az újkor két legnagyobb beavatottja Magyarországon született”. Ezt kiegészítettük Szergej Prokofjev leírásával, miszerint Rudolf Steiner mindkét beavatója – a modern szellemtudomány atyjának mind a két mestere – szorosan kötődik a történelmi Magyarországhoz, illetve az Osztrák–Magyar Monarchiához. Mindezek alapján feltérképeztük a Kárpát-medence négy spirituális csomópontját. A második részben most az ötödik csomópontról: Budapestről fogunk beszélni – a magyar főváros történetének azokról az okkult vonatkozásairól, melyek végképp megpecsételték a történelmi Magyarország sorsát, s mindmáig éreztetik hatásukat. Ezoterikus-okkult értelemben miért „bűnös város” Budapest? Vajon mi történt az 1909-es budapesti teozófiai kongresszuson, hogy Rudolf Steiner, a korszerű ezoterikus kereszténység avatott képviselője később soha többé nem jött Magyarországra és Budapestre? Mire utalnak Marie Steiner szavai: „egy Krisztusért, illetve Krisztus ellen folytatott küzdelem játszódott le itt”? Ki melyik oldalon állt ebben a küzdelemben? És vajon hol álltak az akkori magyar teozófusok? Milyen okkult események zajlottak le itt, amelyek mindmáig súlyos karmikus teherként nehezednek a magyar szellemtudományos életre?

   

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Mindenkit szeretettel várunk a következő filmvetítésre:


  A nemzeti ünnep előestéjén áttekintjük a történelmi Magyarország 
  spirituális térképét:

  Március 14-én este levetítjük a MAGYARORSZÁG MISZTÉRIUMHELYEI című 
  előadás 1. részét: Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában a 
  történelmi Magyarországon.

  Az előadáson sem látott, gazdag képanyaggal!

  Időpont: 2019. március 14. csütörtök 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Magyarország „misztériumhelyei”

  Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában

  a történelmi Magyarországon

  (Adalékok a Kárpát-medence spirituális térképéhez)

  Korcsog Balázs előadása

  Időpont: 2019. február 22. péntek 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 • „Az újkor két legnagyobb beavatottja Magyarországon született…” – olvashatjuk Göllner Mária fiának, Vámosi Nagy Istvánnak a visszaemlékezéseiben. Ki ez a két legnagyobb beavatott? Hol találjuk nyomát az ezoterikus kereszténység mestereinek a történelmi Magyarországon?

  Hogyan kapcsolódnak a Rákócziak a rózsakeresztességhez? Mi köze Steiner szülőfalujának a Grál-misztériumokhoz? Milyen szerepe volt Őrvidéknek (Burgenlandnak) a gyermek Rudolf Steiner szellemi fejlődésében? Hogyan és hol találkozott a mesterével, aki beavatta őt? Miért utazott Steiner 28 évesen Erdély szász szívébe? És az 1909-es budapesti teozófiai kongresszus után miért nem jött soha többet Magyarországra és Budapestre.

  Ita Wegman és Rudolf Steiner születésnapjához kapcsolódva ezekre a kérdésekre keressük a választ a pénteki előadáson.

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Nyílt társadalom, nyílt antropozófia? „Általános”-e az Antropozófiai Társaság?

 • Korcsog Balázs előadása

   

  Időpont: 2019. február 8. péntek 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 • A tartalomból:

  Nyílt (nyitott) társadalom – „nyitott antropozófia”? Kik ennek állítólagos „ellenségei”? Mi a „nyitott antropozófia”, és egyáltalán antropozófia-e még, vagy egyfajta szellemi és kulturális átjáróház?

  Két újabb támadás az antropozófia ellen: kívülről (a Le Monde-cikk) és „belülről” („A nyílt antropozófia és ellenségei” című írás). 

  Mi a neve az 1923-as Karácsonyi Gyűlésen újraalapított Antropozófiai Társaságnak? Azonos-e ez a társaság a mai Általános Antropozófiai Társasággal? Jogilag vajon melyiknek vagyunk a tagjai? És szellemileg?

  Megjelent az antropozófia „fekete könyve”: az arlesheimi Ita Wegman Intézet nemrég kiadta az 1935-ös dornachi kizárások ellen tiltakozó, máig eltussolt leveleket; Stuttgartban pedig megjelent egymásik fontos dokumentáció: a Marie Steiner és a Keresztény Közösség tragikus kapcsolatát bemutató kötet.

  Vagyis: új könyvek és cikkek, fontos viták és tendenciák az antropozófiai életben.

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • A magyar géniusz - Ady és a magyar népszellem

 • A magyar géniusz
  Ady és a magyar népszellem
  Korcsog Balázs előadása
  (Ady halálának 100. évfordulójára)
  Időpont: 2019. január 18. péntek 18.30
  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 •  Mit tudhatunk a magyar népet vezető szellemi lényekről?

  Rudolf Steiner Népszellemek-ciklusából tudjuk, hogy egy népet nem csupán egy népszellem, hanem három hierarchikus lény vezet: a népszellem, a nyelvszellem és a gondolkodásszellem. Mit tudhatunk róluk a magyar nép esetében?

  Rudolf Steinernek három fontos kijelentése maradt fenn a magyarokról, és ezek éppen e három szellemi lényre vonatkoznak. Kik ők?

  Mit mond Steiner a magyar nyelv finnugor eredetét illetően? És hogyan működött ez a három szellemi lény a magyar nép legnagyobb géniuszain (Petőfin és Adyn, Bartókon és Makoveczen) keresztül?

  Ady halálának 100. évfordulója alkalmából ezekre a kérdésekre keressük a választ, a Steiner által hozott modern szellemtudomány alapján.

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • A magyar géniusz – Adytól Csontváryig

  2019-ben lesz száz éve, hogy meghalt a magyar szellemtörténet e két géniusza, ezért az elkövetkező félév szellemtudományi előadásait erre az ívre fűzzük föl.

  Ízelítő az előadások témáiból:

  Ady és a magyar népszellem; Az ezoterikus kereszténység mesterei; Magyarország misztériumhelyei (Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában a történelmi Magyarországon. Adalékok a Kárpát-medence spirituális térképéhez); A politikai pártok mint szellemi lények árnyképei; Csontváry géniusza 1–3. (A festő elhívatásélménye mint michaeli prófécia, a 'Csontváry' név magyarázata, mi az a"napút"?, Csontváry és a teozófia)

  Mindig pénteken 18.30-kor, a Hattyúházban, a Trinitumban (1015 Budapest, Hattyú u. 14.) 

   

 • A TRINITUM 2018. őszi programja

 • A TRINITUM júliusi programja:

 • A TRINITUM május - júniusi programjai:

 • A TRINITUM nyári és őszi programjai:

  Korcsog Balázs 2018. nyári és őszi időszakra tervezett szellemtudományi előadásai:

  Richard Wagner a szellemtudomány fényében (1–4.)
  Egy Krisztus-, egy Michael- és egy Widar-szoborról. A niederdollendorfi Widar-kőtől Rudolf Steiner Emberiség-reprezentánsáig
  Az első Goetheanum és az Alapkő szellemi összefüggései
  Ki volt Elisabeth Vreede? Újratestesült templomosok Rudolf Steiner tanítványainak körében
  Sophia hatalmas fia. Szergej O. Prokofjev életművéről
  A népszellemek működése Nyugat-, Közép- és Kelet-Európában. A német népszellem működésének korszakai
  Magyarország misztériumhelyei. Rudolf Steiner és Christian Rosenkreutz nyomában a történelmi Magyarországon. Adalékok a Kárpát-medence spirituális térképéhez
  „Egy Krisztusért, illetve Krisztus ellen folytatott küzdelem játszódott le itt…” (Teozófia és/vagy antropozófia Magyarországon). Az 1909-es budapesti teozófiai kongresszus körülményei, szellemi összefüggései és következményei (1–4.)

 • A TRINITUM ünnepi előadása az AnthropoSophia Napon

  Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja és az Antropozófiai Társaság sorsa
  Az 1935-ös határozatok háttere és máig ható következményei
  Korcsog Balázs előadása az AnthropoSophia Napon
  ***
  Időpont: 2018. április 21. szombat 19h
  Helyszín: TRINITUM, Hattyúház 1015 Budapest, Hattyú u. 14.

  Milyen következményei lettek az Antropozófiai Társaság talán legnagyobb tévedésének? Hogyan befolyásolták az akkori kizárások a társaság további történetét, és egész Európa sorsát? Ám az igazi kérdés az, hogy ma is kizárnák-e (kizárnánk-e) Ita Wegmant és Elisabeth Vreedét a vezetőségből? A választ Szergej O. Prokofjev sorsa adhatja meg.

 • A TRINITUM áprilisi programja:

   A TRINITUM szeretettel meghívja Önt
  Korcsog Balázs előadására, melynek címe
  A politikai pártok a szellemtudomány fényében
  Rudolf Steiner és a politika
  ***
  Időpont: 2018. április 6. péntek 18 óra
  Helyszín: TRINITUM, Hattyúház
  1015 Budapest, Hattyú u. 14.

  Belépő: 2500 Ft
  Kedvezményes belépő (tanár, diák): 1500 Ft 

 • A TRINITUM márciusi programja:

   A TRINITUM szeretettel meghívja Önt
  Korcsog Balázs előadására, melynek címe
  Marie Steiner biográfiája
  Rudolf Steiner legfontosabb élet- és munkatársa
  ***
  Időpont: 2018. március 14. szerda 17 óra
  Helyszín: TRINITUM, Hattyúház
  1015 Budapest, Hattyú u. 14.

  A karmikus előzmények után ezúttal Marie Steiner individualitásának legutóbbi földi életútját tekintjük át: hogyan vezette el őt a sors korunk legnagyobb krisztusi beavatottjához (1867-1900); miként állt Rudolf Steiner oldalán mint legközelebbi munkatársa és élettársa negyed századon át (1900-1925); és mi történt vele Rudolf Steiner halála után (1925-1948). Első Máriaként Steiner misztériumdrámáinak egyik főszereplője volt - és az ő élete is igazi misztériumdráma: az antropozófia földi születésénél egyszerre volt a centrumban és a periférián.

  Belépő: 2500 Ft
  Kedvezményes belépő (tanár, diák, egyéb szociális): 1000 Ft