• Szeretettel várjuk a Trinitum rendezvény- és oktatótermeiben Buda központjában!

 • Tel: +36 70 773 0037

  Email: info@trinitum.hu

 • TRINITUM - 2019 programok

 • A legnagyobb magyar „igazságkereső” festő,
  Csontváry halálának 100.évfordulójára megjelenik

  Korcsog Balázs
  Csontváry géniusza
  Az éteriség festője
  című könyve 

  A tartalomból:

  Csontváry sorsfeladata. A festő elhívatása mint michaeli prófécia
  Mi az a napút?
  Az „élő perspektíva”. Csontváry, az éteriség festője
  Csontváry, a görög
  Csontváry és a teozófia
  Csontváry, a Golgotai. A festő nevének dimenziói
  A Golgota mint a „Csontvár” misztériuma

   

  Könyvbemutató előadások:

  Csontváry géniusza – 1. rész: A festő elhívatása mint michaeli prófécia
  2019. május 31. péntek 18.30

  Csontváry géniusza – 2. rész: Az éteriség festője
  2019. június 21. péntek 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 • Európa a szakadék szélén A migrációs válság okkult háttere

 •  

  „Világos terv szerint zajlik Európa mint sokszínű kulturális-vallási egység eltüntetése. A jelenlegi migrációs válság azzal fenyeget, hogy rövid úton véget vet ennek a már amúgy is nagymértékben szétrombolt egységnek. Semmi sem iktatja ki olyan erősen Németországot mint politikai és szellemi tényezőt, mint ez a mesterségesen szított migrációs válság.” (Thomas Meyer)
  Korcsog Balázs összefoglalója a témában megjelent antropozófiai irodalomból
  Időpont: 2019. április 19. péntek 18.30
  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

   

 • Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft
  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Budapest okkult történelme

 • Image

   

  „Egy Krisztusért, illetve Krisztus ellen folytatott küzdelem játszódott le itt…”

  (Magyarország „misztériumhelyei”, 2. rész) 

  Korcsog Balázs előadása

  Időpont: 2019. március 29. péntek 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

   

  Budapest, a „bűnös város”?

   

  Az előadás első részében azt vizsgáltuk, mire utalt Göllner Mária, amikor azt mondta: „az újkor két legnagyobb beavatottja Magyarországon született”. Ezt kiegészítettük Szergej Prokofjev leírásával, miszerint Rudolf Steiner mindkét beavatója – a modern szellemtudomány atyjának mind a két mestere – szorosan kötődik a történelmi Magyarországhoz, illetve az Osztrák–Magyar Monarchiához. Mindezek alapján feltérképeztük a Kárpát-medence négy spirituális csomópontját. A második részben most az ötödik csomópontról: Budapestről fogunk beszélni – a magyar főváros történetének azokról az okkult vonatkozásairól, melyek végképp megpecsételték a történelmi Magyarország sorsát, s mindmáig éreztetik hatásukat. Ezoterikus-okkult értelemben miért „bűnös város” Budapest? Vajon mi történt az 1909-es budapesti teozófiai kongresszuson, hogy Rudolf Steiner, a korszerű ezoterikus kereszténység avatott képviselője később soha többé nem jött Magyarországra és Budapestre? Mire utalnak Marie Steiner szavai: „egy Krisztusért, illetve Krisztus ellen folytatott küzdelem játszódott le itt”? Ki melyik oldalon állt ebben a küzdelemben? És vajon hol álltak az akkori magyar teozófusok? Milyen okkult események zajlottak le itt, amelyek mindmáig súlyos karmikus teherként nehezednek a magyar szellemtudományos életre?

   

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Mindenkit szeretettel várunk a következő filmvetítésre:


  A nemzeti ünnep előestéjén áttekintjük a történelmi Magyarország 
  spirituális térképét:

  Március 14-én este levetítjük a MAGYARORSZÁG MISZTÉRIUMHELYEI című 
  előadás 1. részét: Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában a 
  történelmi Magyarországon.

  Az előadáson sem látott, gazdag képanyaggal!

  Időpont: 2019. március 14. csütörtök 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Magyarország „misztériumhelyei”

  Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában

  a történelmi Magyarországon

  (Adalékok a Kárpát-medence spirituális térképéhez)

  Korcsog Balázs előadása

  Időpont: 2019. február 22. péntek 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 • „Az újkor két legnagyobb beavatottja Magyarországon született…” – olvashatjuk Göllner Mária fiának, Vámosi Nagy Istvánnak a visszaemlékezéseiben. Ki ez a két legnagyobb beavatott? Hol találjuk nyomát az ezoterikus kereszténység mestereinek a történelmi Magyarországon?

  Hogyan kapcsolódnak a Rákócziak a rózsakeresztességhez? Mi köze Steiner szülőfalujának a Grál-misztériumokhoz? Milyen szerepe volt Őrvidéknek (Burgenlandnak) a gyermek Rudolf Steiner szellemi fejlődésében? Hogyan és hol találkozott a mesterével, aki beavatta őt? Miért utazott Steiner 28 évesen Erdély szász szívébe? És az 1909-es budapesti teozófiai kongresszus után miért nem jött soha többet Magyarországra és Budapestre.

  Ita Wegman és Rudolf Steiner születésnapjához kapcsolódva ezekre a kérdésekre keressük a választ a pénteki előadáson.

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • Nyílt társadalom, nyílt antropozófia? „Általános”-e az Antropozófiai Társaság?

 • Korcsog Balázs előadása

   

  Időpont: 2019. február 8. péntek 18.30

  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 • A tartalomból:

  Nyílt (nyitott) társadalom – „nyitott antropozófia”? Kik ennek állítólagos „ellenségei”? Mi a „nyitott antropozófia”, és egyáltalán antropozófia-e még, vagy egyfajta szellemi és kulturális átjáróház?

  Két újabb támadás az antropozófia ellen: kívülről (a Le Monde-cikk) és „belülről” („A nyílt antropozófia és ellenségei” című írás). 

  Mi a neve az 1923-as Karácsonyi Gyűlésen újraalapított Antropozófiai Társaságnak? Azonos-e ez a társaság a mai Általános Antropozófiai Társasággal? Jogilag vajon melyiknek vagyunk a tagjai? És szellemileg?

  Megjelent az antropozófia „fekete könyve”: az arlesheimi Ita Wegman Intézet nemrég kiadta az 1935-ös dornachi kizárások ellen tiltakozó, máig eltussolt leveleket; Stuttgartban pedig megjelent egymásik fontos dokumentáció: a Marie Steiner és a Keresztény Közösség tragikus kapcsolatát bemutató kötet.

  Vagyis: új könyvek és cikkek, fontos viták és tendenciák az antropozófiai életben.

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • A magyar géniusz - Ady és a magyar népszellem

 • A magyar géniusz
  Ady és a magyar népszellem
  Korcsog Balázs előadása
  (Ady halálának 100. évfordulójára)
  Időpont: 2019. január 18. péntek 18.30
  Helyszín: Hattyúház, Trinitum (1015 Budapest, Hattyú u. 14.)

 •  Mit tudhatunk a magyar népet vezető szellemi lényekről?

  Rudolf Steiner Népszellemek-ciklusából tudjuk, hogy egy népet nem csupán egy népszellem, hanem három hierarchikus lény vezet: a népszellem, a nyelvszellem és a gondolkodásszellem. Mit tudhatunk róluk a magyar nép esetében?

  Rudolf Steinernek három fontos kijelentése maradt fenn a magyarokról, és ezek éppen e három szellemi lényre vonatkoznak. Kik ők?

  Mit mond Steiner a magyar nyelv finnugor eredetét illetően? És hogyan működött ez a három szellemi lény a magyar nép legnagyobb géniuszain (Petőfin és Adyn, Bartókon és Makoveczen) keresztül?

  Ady halálának 100. évfordulója alkalmából ezekre a kérdésekre keressük a választ, a Steiner által hozott modern szellemtudomány alapján.

  Belépő: 2500 Ft, kedvezményes belépő: 1500 Ft

  Támogatói jegy: 4000 Ft

 • A magyar géniusz – Adytól Csontváryig

  2019-ben lesz száz éve, hogy meghalt a magyar szellemtörténet e két géniusza, ezért az elkövetkező félév szellemtudományi előadásait erre az ívre fűzzük föl.

  Ízelítő az előadások témáiból:

  Ady és a magyar népszellem; Az ezoterikus kereszténység mesterei; Magyarország misztériumhelyei (Christian Rosenkreutz és Rudolf Steiner nyomában a történelmi Magyarországon. Adalékok a Kárpát-medence spirituális térképéhez); A politikai pártok mint szellemi lények árnyképei; Csontváry géniusza 1–3. (A festő elhívatásélménye mint michaeli prófécia, a 'Csontváry' név magyarázata, mi az a"napút"?, Csontváry és a teozófia)

  Mindig pénteken 18.30-kor, a Hattyúházban, a Trinitumban (1015 Budapest, Hattyú u. 14.) 

   

 • A TRINITUM 2018. őszi programja

 • A TRINITUM júliusi programja:

 • A TRINITUM május - júniusi programjai:

 • A TRINITUM nyári és őszi programjai:

  Korcsog Balázs 2018. nyári és őszi időszakra tervezett szellemtudományi előadásai:

  Richard Wagner a szellemtudomány fényében (1–4.)
  Egy Krisztus-, egy Michael- és egy Widar-szoborról. A niederdollendorfi Widar-kőtől Rudolf Steiner Emberiség-reprezentánsáig
  Az első Goetheanum és az Alapkő szellemi összefüggései
  Ki volt Elisabeth Vreede? Újratestesült templomosok Rudolf Steiner tanítványainak körében
  Sophia hatalmas fia. Szergej O. Prokofjev életművéről
  A népszellemek működése Nyugat-, Közép- és Kelet-Európában. A német népszellem működésének korszakai
  Magyarország misztériumhelyei. Rudolf Steiner és Christian Rosenkreutz nyomában a történelmi Magyarországon. Adalékok a Kárpát-medence spirituális térképéhez
  „Egy Krisztusért, illetve Krisztus ellen folytatott küzdelem játszódott le itt…” (Teozófia és/vagy antropozófia Magyarországon). Az 1909-es budapesti teozófiai kongresszus körülményei, szellemi összefüggései és következményei (1–4.)

 • A TRINITUM ünnepi előadása az AnthropoSophia Napon

  Ita Wegman és Elisabeth Vreede rehabilitációja és az Antropozófiai Társaság sorsa
  Az 1935-ös határozatok háttere és máig ható következményei
  Korcsog Balázs előadása az AnthropoSophia Napon
  ***
  Időpont: 2018. április 21. szombat 19h
  Helyszín: TRINITUM, Hattyúház 1015 Budapest, Hattyú u. 14.

  Milyen következményei lettek az Antropozófiai Társaság talán legnagyobb tévedésének? Hogyan befolyásolták az akkori kizárások a társaság további történetét, és egész Európa sorsát? Ám az igazi kérdés az, hogy ma is kizárnák-e (kizárnánk-e) Ita Wegmant és Elisabeth Vreedét a vezetőségből? A választ Szergej O. Prokofjev sorsa adhatja meg.

 • A TRINITUM áprilisi programja:

   A TRINITUM szeretettel meghívja Önt
  Korcsog Balázs előadására, melynek címe
  A politikai pártok a szellemtudomány fényében
  Rudolf Steiner és a politika
  ***
  Időpont: 2018. április 6. péntek 18 óra
  Helyszín: TRINITUM, Hattyúház
  1015 Budapest, Hattyú u. 14.

  Belépő: 2500 Ft
  Kedvezményes belépő (tanár, diák): 1500 Ft 

 • A TRINITUM márciusi programja:

   A TRINITUM szeretettel meghívja Önt
  Korcsog Balázs előadására, melynek címe
  Marie Steiner biográfiája
  Rudolf Steiner legfontosabb élet- és munkatársa
  ***
  Időpont: 2018. március 14. szerda 17 óra
  Helyszín: TRINITUM, Hattyúház
  1015 Budapest, Hattyú u. 14.

  A karmikus előzmények után ezúttal Marie Steiner individualitásának legutóbbi földi életútját tekintjük át: hogyan vezette el őt a sors korunk legnagyobb krisztusi beavatottjához (1867-1900); miként állt Rudolf Steiner oldalán mint legközelebbi munkatársa és élettársa negyed századon át (1900-1925); és mi történt vele Rudolf Steiner halála után (1925-1948). Első Máriaként Steiner misztériumdrámáinak egyik főszereplője volt - és az ő élete is igazi misztériumdráma: az antropozófia földi születésénél egyszerre volt a centrumban és a periférián.

  Belépő: 2500 Ft
  Kedvezményes belépő (tanár, diák, egyéb szociális): 1000 Ft